Standarde şi directive

Desigur, produsele noastre respectă toate standardele şi normele necesare în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/425 privind echipamentele individuale de protecţie (EIP) – şi nu ne oprim aici: întotdeauna avem aşteptări puţin mai mari de la produsele noastre. Pentru a oferi securitatea suplimentară pe care clienţii noştri – pe bună dreptate – o aşteaptă de la produsele noastre.

DIN EN 352 – Protecţii auditive, cerinţe generale

Standardul DIN EN 352 reglementează cerinţele generale privind protecţia auditivă în contextul îmbrăcămintei de protecţie.

Selectarea unei protecţii auditive corespunzătoare în conformitate cu DIN EN 352 se bazează pe condiţiile de lucru specifice şi pe tipul de zgomot care apare la locul de muncă. Prin urmare, cerinţele privind protecţia auditivă sunt reglementate şi diferenţiate în funcţie de următoarele tipuri de protecţie auditivă:

 • antifoane interne pentru protecţia auzului
 • antifoane externe pentru protecţia auzului
 • căşti de protecţie auditivă
 • Costume de protecţie împotriva zgomotului

Pe lângă cerinţele generale în conformitate cu DIN EN 352, caracteristicile şi cerinţele specifice ale produsului sunt reglementate în următoarele standarde speciale.

Toate protecţiile auditive trebuie marcate, în conformitate cu DIN EN 352, cu următoarele informaţii:

 • numele producătorului sau denumirea comercială şi numele modelului
 • numărul EN
 • instrucţiuni de introducere, utilizare şi purtare (dacă este necesar)
 • specificarea dimensiunii nominale
 • marcaj CE
 • indicaţii dacă produsul poate fi reutilizat sau dacă este de unică folosinţă (relevant pentru antifoanele interne pentru protecţia auzului)
 • marcaje pentru dreapta sau stânga (pentru otoplastice)

DIN EN 352-1 – Antifoane externe pentru protecţia auzului

Antifoanele externe pentru protecţia auzului conforme cu standardul DIN EN 352-1 sunt definite ca protecţii auditive care acoperă fiecare dintre pavilioanele auriculare ale purtătorului cu un antifon extern funcţional de tip capsulă. Deoarece protecţia auditivă este pusă pe ureche şi dată jos frecvent în special în zone cu expuneri variabile la zgomot, în aceste mediu sunt recomandate antifoanele externe pentru protecţia auzului.

Diferitele secţiuni ale standardului DIN EN 352-1 pentru cerinţele privind antifoanele externe pentru protecţia auzului reglementează, printre altele:

 • cerinţe pentru antifoane externe pentru protecţia auzului fixate la casca de protecţie industrială (Partea 3)
 • cerinţe de siguranţă tehnică şi încercări pentru antifoanele externe pentru protecţia auzului dependente de nivelul de zgomot (Partea 4)
 • cerinţe de siguranţă tehnică şi încercări pentru antifoanele externe pentru protecţia auzului cu compensare activă a zgomotului (Partea 5)
 • cerinţe de siguranţă tehnică şi încercări pentru antifoanele externe pentru protecţia auzului cu dispozitive de comunicare (Partea 6)

DIN EN 352-2 – Antifoane interne pentru protecţia auzului

Conform DIN EN 352-2, toate protecţiile auditive care sunt purtate direct în canalul auditiv sau în cavitatea urechii sunt definite drept antifoane interne pentru protecţia auzului.

Conform reglementărilor, se recomandă utilizarea antifoanelor interne pentru protecţia auzului în următoarele situaţii:

 • în caz de zgomot continuu (zone cu nivel de zgomot mai scăzut)
 • când există tendinţa de apariţie a transpiraţiei excesive sub antifoanele externe pentru protecţia auzului
 • când se poartă în acelaşi timp ochelari de protecţie
 • atunci când se poartă alte echipamente de protecţie, cum ar fi protecţia capului, protecţie respiratorie, mască de protecţie pentru faţă
 • împreună cu antifoane externe pentru protecţia auzului în situaţii cu zgomot extrem pe termen scurt

Cerinţele generale privind antifoanele interne pentru protecţia auzului sunt reglementate în DIN EN 352-2, iar Partea 7 descrie cerinţele de siguranţă tehnică şi încercările pentru antifoanele interne pentru protecţia auzului cu efect de izolare şi dependente de nivelul de zgomot.

DIN EN 352-3 – Antifoane externe pentru protecţia auzului pentru fixarea de casca de protecţie industrială

Standardul DIN EN 352-3 descrie toate antifoanele externe pentru protecţia auzului care sunt montate direct pe casca de protecţie industrială.

DIN EN 352-7 – Antifoane interne pentru protecţia auzului/otoplastice dependente de nivelul de zgomot

Antifoanele interne pentru protecţia auzului/otoplasticele dependente de nivelul de zgomot sunt concepute să permită recepţionarea zgomotelor externe importante, iar la niveluri ridicate asigură o izolare a sunetului. Acestea pot fi utilizate în medii cu expuneri la zgomot întrerupt sau intermitent (zgomot de impuls), iar semnalele de avertizare acustice externe trebuie să poată fi perceptibile. Acest standard se referă la antifoanele interne pentru protecţia auzului/otoplasticele echipate cu un circuit electronic pentru regenerarea sunetului.

Marcaj pentru identificarea semnalelor

Produsele de protecţie auditivă pot fi clasificate ca fiind deosebit de potrivite pentru anumite domenii de utilizare aplicând o metodă de calcul implementată de asociaţia profesională.

Aceste marcaje sunt definite în felul următor:

Directiva privind protecţia muncii cu referire la nivelurile de zgomot şi vibraţii