Casetă tehnică

Editor

UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH
Würzburger Str. 181 - 189
90766 Fürth GERMANIA

Telefon +49 911 / 97 36 - 0
Fax +49 911 / 97 36 - 1760
E-mail: safety@uvex.de

Sediul companiei: Fürth
Tribunalul Districtual Fürth HRB399
Nr. înreg. TVA DE 132 756 048

Conducere:
Stefan Brück (CEO)
Martin Leusmann

Declinarea responsabilităţii

uvex apreciază vizita dumneavoastră pe acest site şi interesul dumneavoastră legat de compania noastră şi produsele noastre. Vă vom solicita să furnizaţi informaţii cu caracter personal. Răspunsul la aceste întrebări este voluntar.

Toate datele cu caracter personal colectate pe site de uvex vor fi stocate, procesate şi, dacă este necesar, vor fi trimise la companii din grupul uvex exclusiv pentru asistenţa dumneavoastră individuală, trimiterea de informaţii despre produse sau prezentarea de oferte de servicii. uvex garantează că datele dumneavoastră vor fi tratate în mod confidenţial, în conformitate cu reglementările aplicabile privind protecţia datelor.

Drepturi de autor.

Toate drepturile rezervate. Textele, imaginile, grafica, sunetul, animaţiile şi clipurile video, precum şi solicitările acestora pe site-urile uvex sunt protejate de drepturi de autor şi alte legi de protecţie. Conţinutul acestor site-uri web nu poate fi copiat, distribuit sau modificat în scopuri comerciale fără consimţământul nostru.

Mărci

Cu excepţia cazului în care se prevede altfel, mărcile comerciale de pe site-urile uvex sunt protejate de lege. Acest lucru se aplică în special mărcilor uvex, denumirilor de produse, logo-urilor şi emblemelor.

Răspundere/garanţie

Acest site a fost compilat cu cea mai mare grijă posibilă. Cu toate acestea, uvex poate garanta corectitudinea şi acurateţea informaţiilor furnizate numai în conformitate cu următoarele condiţii:

  1. Sub rezerva prevederilor de la nr. 2) nu suntem răspunzători – indiferent de temeiul juridic - pentru încălcarea din neglijenţă uşoară a obligaţiilor de către noi, reprezentanţii noştri legali sau agenţii mandataţi. În cazul unei încălcări din neglijenţă uşoară a obligaţiilor principale, răspunderea noastră este limitată la daunele tipice previzibile.
  2. Aceste excluderi de răspundere şi limitări ale răspunderii nu se aplică în caz de vătămări corporale şi daune aduse sănătăţii, deces şi în cazurile de răspundere obiectivă.

Fără licenţe

uvex doreşte să se prezinte în faţa dumneavoastră cu un site web inovator şi informativ. Sperăm că sunteţi încântat de site-ul nostru web. Acest site web nu acordă nicio licenţă pentru utilizarea proprietăţii intelectuale a uvex sau a unor terţe părţi.

Sistem de eliminare

UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH participă la sistemul de eliminare al Interseroh. Codul nostru de producător este 138332.

Număr de înregistrare WEEE: DE 56748127
Obligaţii de informare în conformitate cu secţiunea 18 alin. (2) din Legea privind echipamentele electrice şi electronice: https://www.bmu.de/themen/wasser-abfall-boden/abfallwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete

Agenţie de publicitate online

Plan.Net Pulse GmbH
www.plan-net.com

Implementare tehnică

netlogix Web Solutions
websolutions.netlogix.de