Declarația de confidențialitate a grupului uvex

Bun venit pe site-ul nostru web! Ne bucură interesul pe care îl manifestați față de compania noastră. Noi – uvex WINTER HOLDING GmbH & Co. KG și companiile sale afiliate (denumite în continuare în mod colectiv "grupul uvex“) - luăm foarte în serios protecția datelor dvs. cu caracter personal. Prelucrăm datele dvs. în conformitate cu reglementările legale aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal, în special cu Regulamentul general al UE privind protecția datelor (RGPD UE) și cu legislația națională aplicabilă de implementare a acestuia. Prin intermediul prezentei declarații de confidențialitate, vă informăm pe larg despre prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către grupul uvex și despre drepturile de care dispuneți.

Datele cu caracter personal sunt acele informații care permit identificarea unei persoane fizice. Acestea includ, în special, numele, data nașterii, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, dar și adresa IP.

Datele sunt anonime atunci când prin intermediul lor nu se poate identifica persoana utilizatorului.  

1. Operatorul

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Germania
Phone: +49(0)911-9736-0
Email: datenschutz@uvex.de
Webová stránka: https://www.uvex.de/

2. Persoana de contact pentru protecția datelor

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor pentru toate companiile din cadrul grupului uvex cu sediul în Germania sunt:

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Germania
Tel.: 49(0)911-9736-0
E-Mail: datenschutz@uvex.de
Website: www.uvex.de

3. Drepturile dvs. ca persoană vizată

În primul rând, dorim să vă informăm aici cu privire la drepturile dvs. în calitate de persoană vizată. Aceste drepturi sunt standardizate în art. 15 - 22 din RGPD UE. Acestea includ:

 • Dreptul la informare (art. 15 din RGPD UE),
 • Dreptul la ștergerea datelor (art. 17 din RGPD UE),
 • Dreptul la rectificare (art. 16 din RGPD UE),
 • Dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 din RGPD UE),
 • Dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18 din RGPD UE),
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor (art. 21 din RGPD UE).

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să contactați: datenschutz@uvex.de.

Același lucru este valabil și în cazul în care aveți întrebări referitoare la prelucrarea datelor în compania noastră sau doriți să revocați un consimțământ acordat anterior. De asemenea, aveți dreptul să depuneți plângere la o autoritate de supraveghere a protecției datelor.

4. Dreptul la opoziție

În legătură cu dreptul la opoziție, vă rugăm să rețineți următoarele:

Dacă prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în scopul marketingului direct, aveți dreptul să vă opuneți acestei prelucrări a datelor în orice moment, fără a oferi motive. Acest lucru se aplică și profilării, în măsura în care are legătură cu publicitatea directă.

Dacă vă opuneți prelucrării în scopuri de marketing direct, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal în aceste scopuri. Obiecția este gratuită și poate fi făcută fără vreo formalitate anume, preferabil la adresa: datenschutz@uvex.de.

În cazul în care prelucrăm datele dvs. pentru protejarea unor interese legitime, vă puteți opune acestei prelucrări în orice moment din motive care decurg din situația dvs. particulară; acest lucru se aplică și profilării bazate pe aceste dispoziții.

Ca urmare, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care putem demonstra motive legitime și imperioase pentru prelucrare, superioare intereselor, drepturilor și libertăților dvs., sau dacă prelucrarea servește afirmării, exercitării sau apărării unor drepturi în justiție.

5. Scopurile și temeiurile juridice ale prelucrării datelor

La prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se respectă dispozițiile RGPD UE și toate celelalte reglementări aplicabile privind protecția datelor.

Temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor decurg în special din art. 6 al RGPD UE.

Folosim datele dumneavoastră pentru inițierea unor afaceri, pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale și legale, pentru executarea relației contractuale, pentru oferirea de produse și servicii, precum și pentru consolidarea relației cu clienții, care poate include, de asemenea, analize în scopuri de marketing și marketing direct.

Consimțământul dvs. pentru prelucrarea datelor poate constitui, de asemenea, o permisiune în sensul legislației de protecție a datelor. Înainte de acordarea consimțământului, vă vom informa cu privire la scopul prelucrării datelor și la dreptul dvs. de revocare.

În cazul în care consimțământul se referă și la prelucrarea unor categorii speciale de date cu caracter personal, vă vom informa în mod expres cu privire la acest lucru în cadrul consimțământului. Prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal în conformitate cu art. 9 din RGPD UE are loc numai dacă acest lucru este necesar în baza reglementărilor legale și nu există niciun motiv de a presupune că interesul dvs. legitim în excluderea prelucrării îi este superior.

În anumite cazuri, pentru prelucrarea datelor dvs. ne bazăm, de asemenea, pe un interes legitim în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD UE. În acest caz, prelucrarea datelor are loc numai dacă acest lucru servește la protejarea propriilor noastre interese legitime sau a intereselor legitime ale terților și dacă în urma cântăririi intereselor nu s-a constatat superioritatea intereselor, drepturilor și libertăților dvs. fundamentale.

6. Divulgarea către terți

Vom transmite datele dvs. unor terțe părți numai în cadrul dispozițiilor legale sau cu consimțământul corespunzător. În caz contrar, divulgarea către terți nu va avea loc, cu excepția cazului în care suntem obligați să facem acest lucru din cauza unor prevederi legale obligatorii (de exemplu, divulgarea către organisme externe, cum ar fi autoritățile de supraveghere sau autoritățile de aplicare a legii).

7. Destinatarii datelor / Categorii de destinatari

În cadrul companiei noastre, ne asigurăm că datele dvs. ajung numai la acele persoane care au nevoie de ele pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale și legale.

În cazuri individuale, poate fi necesară partajarea datelor dvs. și cu companiile afiliate, ca de pildă atunci când candidați prin intermediul portalului nostru central pentru o poziție promovată de o companie afiliată.

În anumite cazuri, departamentele noastre specializate sunt sprijinite în îndeplinirea sarcinilor lor de către alți furnizori de servicii. Cu toți furnizorii de servicii au fost încheiate contractele necesare de protecție a datelor.

8. Transmitere către țări terțe / Intenția de transmitere către țări terțe

Datele vor fi transmise către țări terțe (țări din afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European) numai dacă acest lucru este necesar sau impus prin lege pentru executarea obligației sau dacă ne-ați acordat consimțământul în acest sens.

Transmitem datele dvs. cu caracter personal către furnizori de servicii și companii ale grupului din afara Spațiului Economic European, și anume în Elveția și SUA.

Cu toți furnizorii de servicii au fost încheiate contractele necesare de protecție a datelor.

9. Durata stocării datelor

Stocăm datele dvs. atât timp cât este necesar pentru scopul de prelucrare respectiv. Vă rugăm să rețineți că numeroase perioade de păstrare impun stocarea în continuare a datelor. Acestea se aplică în special obligațiilor de natură comercială sau fiscală (de exemplu, Codul comercial, Codul fiscal etc.). În cazul în care nu există alte obligații de păstrare, datele vor fi șterse în mod obișnuit după atingerea scopului.

De asemenea, putem păstra date dacă ne-ați acordat permisiunea de a face acest lucru sau dacă apar litigii juridice și folosim dovezi în cadrul termenelor de prescripție legale, care pot ajunge până la treizeci de ani; termenul de prescripție obișnuit este de trei ani.

10. Transmiterea securizată a datelor dvs.

Pentru a proteja cât mai bine datele stocate de noi împotriva manipulării, pierderii, distrugerii accidentale sau intenționate ori împotriva accesului accidental sau intenționat al persoanelor neautorizate, folosim măsuri tehnice și organizatorice de securitate adecvate. Nivelurile de securitate sunt verificate în mod constant în cooperare cu experții în securitate și adaptate la noile standarde de securitate.

Schimbul de date cu site-ul nostru web are loc în formă criptată. Pentru site-ul nostru web oferim protocolul de transmisie HTTPS, folosind de fiecare dată protocoalele de criptare actuale.

De asemenea, în cadrul formularelor de contact și al candidaturilor pentru posturi, oferim utilizatorilor noștri criptarea conținutului.

Există, de asemenea, posibilitatea de a utiliza canale de comunicare alternative (de exemplu, expedierea prin poștă).

11. Obligația de furnizare a datelor

Diverse date cu caracter personal sunt necesare pentru justificarea, executarea și încetarea obligațiilor, precum și pentru îndeplinirea îndatoririlor contractuale și legale aferente acestora. Același lucru este valabil și pentru utilizarea site-ului nostru web și a diferitelor funcții pe care aceasta le oferă.

În anumite cazuri, datele trebuie colectate sau puse la dispoziție și în temeiul dispozițiilor legale. Vă rugăm să rețineți că nu este posibilă procesarea solicitării dvs. sau îndeplinirea obligației subiacente fără furnizarea acestor date.

12. Categoriile, sursele și originea datelor

Contextul respectiv determină ce fel de date prelucrăm: acesta diferă dacă, de exemplu, plasați o comandă online sau introduceți o cerere în formularul nostru de contact, dacă ne trimiteți o candidatură pentru un post sau dacă depuneți o reclamație.

Rețineți că este posibil să punem la dispoziție informații pentru situații speciale de procesare și separat într-o locație adecvată, de exemplu, atunci când încărcați documentele aferente candidaturii dvs. sau atunci când faceți o cerere de contact.

a) Când vizitați pagina noastră web, colectăm și prelucrăm următoarele date:

 • Numele furnizorului de servicii de internet
 • Informații despre pagina web de pe care ne vizitați (așa-numita „referință“)
 • Browserul web și sistemul de operare utilizate
 • Adresa IP alocată de furnizorul dvs. de servicii de internet
 • Fișierele solicitate, cantitatea de date transmisă, fișierele descărcate/exportul de fișiere
 • Informații despre paginile web pe care le vizitați pe site-ul nostru, inclusiv data și ora
 • Din motive de securitate tehnică (în special pentru a ne apăra împotriva tentativelor de atac asupra serverului nostru web), aceste date sunt stocate în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD UE.

b) Când trimiteți o solicitare de contact, colectăm și prelucrăm următoarele date:

Pe site-ul nostru web există un formular de contact care poate fi utilizat pentru a lua legătura cu noi pe cale electronică. Dacă ne scrieți prin intermediul formularului de contact, vom prelucra datele furnizate de dvs. în formularul de contact pentru a vă contacta și a vă răspunde la întrebări și dorințe.

Prin intermediul formularului de contact colectăm următoarele date:

 • Tipul solicitării
 • Conținutul solicitării
 • Compania și, eventual, numărul de angajați
 • Formula de adresare
 • Numele, prenumele
 • Datele de contact

În acest sens, respectăm principiul economiei de date și al evitării datelor, dvs. trebuind să introduceți doar datele de care avem absolută nevoie pentru a vă contacta (detalii obligatorii). Acestea sunt: tipul solicitării, conținutul solicitării, numele și prenumele, precum și adresa dvs. de e-mail. Aceste detalii obligatorii sunt marcate cu *(asterisc).

De asemeneas, din motive tehnice și de protecție juridică, vom prelucra și adresa dvs. IP. Toate celelalte date sunt câmpuri voluntare și pot fi furnizate opțional (de exemplu, pentru un răspuns mai individualizat la întrebările dvs.).

Pentru a proteja securitatea și confidențialitatea datelor dvs. în cel mai bun mod posibil, implementăm măsuri de securitate adecvate. Solicitarea dvs. ne va fi transmisă în formă criptată.

Dacă ne contactați prin e-mail, vom prelucra datele cu caracter personal comunicate în e-mail exclusiv în scopul prelucrării solicitării dvs. Dacă nu utilizați formularele oferite pentru a ne contacta, nu vor fi colectate date suplimentare.

c) În cadrul procesului de înregistrare, prelucrăm următoarele date:

Pe pagina noastră de internet, oferim utilizatorilor posibilitatea de a se înregistra prin furnizarea unor date cu caracter personal.

În acest caz, colectăm următoarele date:

 • Formula de adresare
 • Numele, prenumele
 • Data nașterii
 • Adresa de livrare
 • Adresa de facturare
 • Numărul de client
 • Codul TVA
 • Numărul de angajați
 • Datele referitoare la persoana de contact
 • Adresa de e-mail

Prin urmare, înregistrarea este necesară sau posibilă fie îndeplinirea unui contract cu dvs. (prin intermediul magazinului nostru online), fie pentru a executarea unor măsuri precontractuale, punându-se la dispoziție și un acces în calitate de utilizator neînregistrat (oaspete).

Se respectă principiul economiei de date și al evitării datelor, întrucât numai datele necesare pentru înregistrare sunt marcate cu un asterisc (*) drept câmpuri obligatorii. Acestea sunt, de exemplu, adresa de e-mail și parola, inclusiv repetarea parolei.

Ca să comandați din magazinul nostru online, avem nevoie, pentru expedierea produselor, și de informații privind adresa de facturare (formulă de adresare, prenume, nume, adresă). În cazul în care adresa de livrare diferă de cea de facturare, informațiile de mai sus mai trebuie furnizate și pentru adresa de livrare.

Prin înregistrarea pe pagina noastră de internet se mai stochează de asemenea adresa IP a utilizatorului, precum și data și ora înregistrării (date tehnice de fond). Făcând clic pe butonul „Înregistrează-te acum“, ne acordați consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs.

Vă rugăm să rețineți: Parola introdusă de dvs. va fi stocată în formă criptată. Angajații companiei noastre nu pot citi această parolă. Prin urmare, ei nu vă vor putea furniza nicio informație în cazul în care v-ați uitat parola.

În acest caz, utilizați funcția „Parolă uitată“, prin care vi se trimite prin e-mail o parolă nouă generată automat. Niciun angajat/nicio angajată nu are dreptul să vă solicite parola prin telefon sau în scris. Prin urmare, vă rugăm să nu divulgați niciodată parola dacă sunteți abordați cu astfel de solicitări.

După finalizarea procesului de înregistrare, datele dvs. vor fi stocate la noi pentru utilizarea zonei protejate a clientului. De îndată ce vă autentificați pe pagina noastră de internet cu adresa dvs. de e-mail ca nume de utilizator și cu parola, aceste date vor fi puse la dispoziție pentru acțiunile pe care le întreprindeți pe pagina noastră de internet (de exemplu, pentru comenzile efectuate în magazinul nostru online). Comenzile executate pot fi urmărite în istoricul comenzilor. Aici puteți indica modificările adresei de facturare sau de livrare.

Persoanele înregistrate au posibilitatea de a-și modifica sau corecta adresa de facturare sau cea de livrare în mod autonom, din istoricul comenzilor. De asemenea, serviciul nostru de asistență pentru clienți efectuează cu plăcere modificări sau corecturi, dacă îl contactați. Puteți, desigur, anula sau șterge înregistrarea ori contul dvs. de client. Pentru aceasta, adresați-vă serviciului nostru de asistență pentru clienți.

d) Înregistrare prin Facebook Connect

În loc să vă înregistrați direct pe site-ul nostru web, vă puteți înregistra prin Facebook Connect. Furnizorul acestui serviciu este Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanda.

Dacă alegeți să vă înregistrați cu Facebook Connect și faceți clic pe butonul „Autentificare cu Facebook” / „Conectare cu Facebook”, veți fi redirecționat(ă) automat către platforma Facebook. Acolo vă puteți autentifica cu datele dvs. de utilizare. În acest mod, profilul dvs. Facebook va fi conectat la site-ul nostru web, respectiv la serviciile noastre. Ca urmare a acestei conectări, vom avea acces la datele dvs. stocate în cadrul Facebook. Acestea sunt, în principal:

 • Identificatorul tehnic (ID Facebook)
 • Imaginea de copertă
 • Numele complet
 • Intervalul de vârstă
 • Linkul către profil
 • Sexul
 • Fusul orar
 • Limba utilizată
 • Imaginea de profil
 • Marcajul de timp al ultimei actualizări a profilului
 • Starea de verificare
 • Adresa de e-mail

Sursa: https://developers.facebook.com/docs/facebook-login/permissions/

Din aceste informații, utilizăm următoarele date pentru configurarea, punerea la dispoziție și personalizarea contului dvs.:

 • Prenumele
 • Numele de familie
 • Adresa de e-mail
 • Identificatorul tehnic (ID Facebook)

Pentru informații suplimentare, consultați Condițiile de utilizare ale Facebook și Politica de confidențialitate a Facebook. Acestea pot fi găsite la adresa:

https://www.facebook.com/about/privacy/ și
https://www.facebook.com/legal/terms/

Cu acest furnizor a fost încheiat contractul necesar de protecție a datelor.

e) Când vă depuneți candidatura pentru un post, colectăm și prelucrăm următoarele date:

Ne bucură dorința dvs. de a lucra în cadrul grupului uvex. Suntem conștienți de importanța datelor dvs. și prelucrăm datele cu caracter personal pe care le furnizați în cadrul formularului de candidatură numai în scopul gestionării eficiente și corecte a procesului de candidatură și pentru a vă putea contacta pe parcursul acestuia. Datele nu vor fi transmise terților fără consimțământul dvs.

În cadrul formularului de candidatură, vi se va solicita să introduceți date cu caracter personal. Sunt colectate următoarele date:

 • Formula de adresare
 • Titulatura
 • Numele, prenumele
 • Adresa
 • Datele de contact
 • Data nașterii
 • Poziția sau activitatea dorită
 • Videoclip de candidatură (dacă se dorește)
 • Salariul dorit
 • Disponibilitatea
 • Informații despre modul în care ați aflat de grupul uvex
 • Documentele pe care le încărcați prin intermediul portalului (de ex., scrisoare de intenție, CV)
 • De asemenea, utilizăm date pe care le-am obținut în mod legal din directoare accesibile publicului (de exemplu, rețele profesionale).

În acest sens, respectăm principiul economiei de date și al evitării datelor, dvs. trebuind să furnizați doar datele de care avem absolută nevoie pentru examinarea completă a documentelor aferente candidaturii dvs.(detalii obligatorii). Acestea sunt: Formula de adresare, numele și prenumele, datele de contact, poziția sau activitatea dorită, detalii despre modul în care ați aflat de grupul uvex, precum și scrisoarea de intenție și CV-ul. Aceste detalii obligatorii sunt marcate cu *(asterisc). De asemenea, din motive tehnice și de protecție juridică, vom prelucra și adresa dvs. IP.

 

Din păcate, fără aceste date, nu putem examina documentele aferente candidaturii dvs. și, de aceea, sistemul nostru de aplicare pentru posturi vacante nu permite încărcarea documentelor de candidatură în acest caz. Desigur, în formularul de candidatură aveți posibilitatea de a furniza informații cu caracter voluntar.

Pentru a proteja securitatea și confidențialitatea datelor dvs. în cel mai bun mod posibil, implementăm măsuri de securitate adecvate. Prin intermediul sistemului nostru de aplicare pentru posturi vacante, documentele aferente candidaturii dvs. ne vor fi transmise în formă criptată.

Stocăm datele dvs. în scopurile de mai sus până la finalizarea procesului de candidatură și la expirarea termenelor limită aferente acestuia - nu mai târziu de șase luni de la primirea unei decizii. Cu toate acestea, aveți posibilitatea ca documentele aferente candidaturii dvs. să fie stocate pentru mai mult timp și comparate cu alte posturi vacante corespunzătoare profilului dvs.

Pentru a face acest lucru avem nevoie de consimțământul dvs., pe care ni-l puteți da făcând clic pe caseta de selectare înainte de a încărca documentele aferente candidaturii dvs. În acest caz, vă vom stoca datele timp de 12 luni. Desigur, puteți revoca consimțământul în orice moment, fără oferirea de motive, cu efect pentru viitor, sunând la +49 (0)911/9736 1573, prin e-mail la recruiting@uvex.de sau prin poștă la adresa UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG, Personalmanagement, Würzburger Str. 181, 90766 Fürth, Germania.

f) În cazul candidaturilor online prin Xing, prelucrăm, în plus, următoarele date:

Ca alternativă la utilizarea portalului nostru online de candidatură sau la trimiterea candidaturii dvs. direct prin e-mail sau poștă, aveți posibilitatea să aplicați pentru un post în cadrul companiei noastre prin intermediul rețelei de socializare Xing, cu profilul creat acolo.

 

Dacă utilizați această opțiune, se vor prelucra datele menționate în secțiunea 12.5 de mai sus:

Vă atragem atenția că este posibil ca rețeaua de socializare Xing să prelucreze și date suplimentare, în baza interesului propriu al Xing. Pentru informații suplimentare referitoare la scopul și amploarea colectării datelor și prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor de către Xing, precum și pentru drepturile dvs. și setările posibile pentru protejarea confidențialității, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate Xing, disponibilă la următorul link:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung?sc_o=navigation_footer.

g) Când vă abonați la newsletter, colectăm și prelucrăm următoarele date:

Pe pagina noastră web vă puteți abona la un buletin informativ gratuit (newsletter).

La înregistrarea pentru buletinul informativ, sunt colectate următoarele date:

 • Numele, prenumele
 • Selecția „Înregistrare ca persoană privată, client de afaceri, comerciant”
 • Adresa de e-mail
 • Adresa IP alocată de furnizorul dvs. de servicii de internet
 • Datele de analiză ale pixelului de urmărire încorporat (ora deschiderii buletinului informativ, linkuri accesate)

Adresa de e-mail furnizată la înregistrarea pentru buletinul informativ și numele dvs. vor fi utilizate pentru trimiterea buletinului informativ personalizat.

Se respectă principiul economiei de date și al evitării datelor, întrucât numai adresa de e-mail este marcată drept câmp obligatoriu. De asemenea, din motive tehnice și de protecție juridică, la abonarea buletinului informativ vom prelucra și adresa dvs. IP.

Pentru trimiterea de buletine informative prin e-mail, folosim așa-numita procedură de înscriere dublă (double opt-in). Acest lucru înseamnă că veți primi publicitate prin e-mail numai dacă ați confirmat anterior în mod expres că trebuie să activăm serviciul de buletine informative. Acest lucru se face prin trimiterea de către noi a unui e-mail de notificare prin care vă rugăm să confirmați, făcând clic pe un link din respectivul e-mail, că doriți să primiți buletinul nostru informativ la respectiva adresă de e-mail.

Desigur, vă puteți dezabona în orice moment prin opțiunea de dezabonare prevăzută în buletinul informativ, revocând astfel consimțământul acordat. De asemenea, vă puteți dezabona de la buletinul informativ în orice moment, direct prin intermediul paginii noastre de internet.

În buletinul nostru informativ este încorporat și un așa-numit pixel de urmărire. Acesta este un grafic mic, integrat direct în buletinul informativ. Cu ajutorul pixelului de urmărire putem înregistra statistic raza de acoperire și succesul unui buletin informativ. Pentru a putea efectua această evaluare, prin pixelul de urmărire se colectează următoarele date:

 • Ora deschiderii buletinului informativ
 • Linkurile accesate în buletinul informativ

Scopul utilizării pixelului de urmărire este acela de a optimiza trimiterea buletinelor informative și de a adapta cât mai bine conținutul acestora la interesele utilizatorilor.

Dacă sunteți de acord să primiți buletinul informativ, consimțământul dvs. include și utilizarea pixelului de urmărire. Dacă anulați trimiterea buletinului informativ prin intermediul linkului de dezabonare sau prin pagina noastră web, se vor șterge și datele colectate de pixelul de urmărire.

h) În cadrul blogului online colectăm și prelucrăm următoarele date:

Pe pagina noastră web, oferim utilizatorilor înregistrați posibilitatea de a comenta articolele noastre de blog și de a răspunde la comentariile existente.

În cadrul acestui proces sunt colectate următoarele date:

 • Comentariul utilizatorului
 • Ora comentariului
 • Numele sau numele de utilizator ales
 • Adresa de email
 • Adresa IP alocată de furnizorul dvs. de servicii de internet

În acest context, vă atragem atenția că, pe blogul nostru, comentariile sunt afișate întotdeauna cu menționarea numelui de utilizator (pseudonim) ales de utilizator și a orei când au fost introduse.

Stocarea adresei IP se face în scopul protecției juridice a grupului uvex pentru cazul în care un comentariu încalcă drepturile terților sau se postează conținuturi ilegale.

Nu vom dezvălui terților datele cu caracter personal colectate în cadrul blogului, cu excepția cazului în care acest lucru este necesar în baza cerințelor legale sau pentru afirmarea sau protejarea în justiție a unor drepturi ale grupului uvex.

13. Sisteme de plată (art. 6 alin. 1 lit. a, b RGPD UE), evaluarea capacității de plată (art. 6 alin. 1 lit. f RGPD UE)

În magazinul nostru online puteți plăti pe bază de factură, prin cardul de credit, prin PayPal sau prin debit direct (plată prin debitare directă SEPA). În acest scop, se colectează datele relevante pentru plată, pentru a putea efectua procesarea comenzii și a plății. În plus, din motive tehnice și de protecție juridică, vom prelucra și adresa dvs. IP.

Se respectă principiul solicitării de date minime și al evitării solicitării de date,nerelevante, în sensul că trebuie să ne furnizați doar acele date de care avem absolută nevoie sau pe care suntem obligați din punct de vedere legal să le colectăm pentru procesarea plăților și, implicit, pentru îndeplinirea contractului.

În lipsa acestor date va trebui, din păcate, să refuzăm să încheierea contractului, deoarece nu îl vom putea îndeplini.

Sistemul de plată pe care îl folosim utilizează criptarea SSL pentru transmiterea în condiții de siguranță a datelor dvs.

Notă privind plata pe baza facturii: Dacă în magazinul nostru online alegeți modalitatea de plată pe bază de factură, vom efectua o verificare a capacității dvs. de plată. În acest scop, se vor lua în considerare datele relevante pentru capacitatea de plată de la consorțiul german pentru garantarea generală a creditelor (Schutzgemeinschaft für Allgemeinen Kreditsicherung), de la agențiile de credit sau de la societățile de asigurare a creditelor, în scopul determinării riscurilor de credit sau de neplată.

Notă privind plata cu cardul de credit: Așa cum se obișnuiește în cazul plăților cu cardul de credit, se vor verifica datele aferente cardului de credit.

Notă privind PayPal: PayPal este o companie a PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. Dacă persoana vizată selectează „PayPal“ ca modalitate de plată în timpul procesului de comandă în magazinul nostru online, datele persoanei vizate vor fi transmise automat către PayPal.

Prin selectarea acestei opțiuni de plată, persoana vizată consimte la transmiterea datelor cu caracter personal necesare pentru procesarea plăților. Datele cu caracter personal transmise către PayPal sunt, de obicei, prenumele, numele, adresa, adresa de e-mail, adresa IP, numărul de telefon, numărul de telefon mobil sau alte date necesare pentru procesarea plăților. Pentru executarea contractului de cumpărare sunt necesare, de asemenea, acele date personale aferente comenzii respective. Detalii despre politica de confidențialitate a PayPal pot fi găsite la: https://www.paypal.com/ro/webapps/mpp/ua/privacy-prev (pentru situația juridică din 25.05.2018).

Notă privind debitarea directă: Așa cum se obișnuiește în cazul debitării directe, se vor colecta informațiile referitoare la contul dvs. bancar, în scopul debitării sumei corespunzătoare din contul dvs.

14. Decizii individuale automatizate

Nu folosim procese de prelucrare pur automatizate pentru a lua o decizie.

15. Module cookie (art. 6 alin. 1 lit. f RGPD UE)

Site-ul nostru web folosește în mai multe locuri așa-numitele module cookie. Modulele cookie sunt folosite pentru a face oferta noastră mai ușor de utilizat, mai eficientă și mai sigură. Modulele cookie sunt mici fișiere text stocate pe computerul dvs. și salvate de browserul dvs. (local pe hard diskul dvs.).

În baza interesului nostru legitim (art. 6 alin. 1 lit. f RGPD UE), folosim module cookie necesare din punct de vedere tehnic pentru funcționarea paginii noastre de internet și pentru asigurarea funcționalității acesteia. De asemenea, tot în virtutea interesului nostru legitim, folosim module cookie care ne permit să afișăm site-ul nostru web în limba preconizată a fi potrivită pentru dvs. pe baza limbii standard a browserului dvs. web și a adresei dvs. IP.

În funcție de scop, aceste module cookie sunt fie stocate permanent - chiar și după încheierea sesiunii (așa-numitele module cookie persistente, de exemplu, renunțarea/opt-out) - fie șterse la închiderea browserului (așa-numitele module cookie de sesiune - acestea sunt valabile numai pentru o sesiune de browser).

De asemenea, cu consimțământul dvs., setăm și alte module cookie. Aceste module cookie ne permit să analizăm modul în care utilizatorii folosesc site-urile noastre web. Astfel putem proiecta conținutul site-ului în funcție de nevoile vizitatorilor. De asemenea, modulele cookie ne permit să măsurăm eficacitatea unui anumit anunț publicitar și să îl plasăm, de exemplu, în funcție de interesele tematice ale utilizatorilor. Temeiul juridic îl constituie consimțământul dvs. (art. 6 alin. 1 lit. a RGPD UE).

Dacă ați acordat consimțământul, îl puteți revoca în orice moment, fără oferirea de motive, prin intermediul funcției de renunțare (opt-out), în conformitate cu secțiunea 23.2.

Pentru gestionarea diferitelor module cookie și a instrumentelor încorporate în acest site, folosim Google Tag Manager aparținând companiei Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda („Google“). Google Tag Manager ajută la gestionarea și activarea etichetelor paginilor web printr-o interfață. Pentru aceasta, Google Tag Manager doar implementează etichetele utilizate pe pagina web și nu colectează el însuși date cu caracter personal. De asemenea, Google Tag Manager nu setează el însuși module cookie pe dispozitivele terminale. Cu toate acestea, Google Tag Manager nu are nicio influență asupra cazului în care etichetele gestionate de el setează ele însele module cookie. Dacă se efectuează o dezactivare la nivel de domeniu sau de cookie, aceasta rămâne valabilă pentru toate etichetele de urmărire care sunt implementate prin intermediul Google Tag Manager.

Majoritatea browserelor web acceptă automat module cookie. Desigur, puteți de asemenea dezactiva, restricționa sau șterge modulele cookie în mod manual de pe dispozitivul dvs. prin setările browserului sau cu ajutorul programelor software.

Vă rugăm să rețineți: Dacă dezactivați setarea modulelor cookie, este posibil ca anumite funcții ale paginii noastre de internet să nu mai fie utilizabile în întregime.

16. Crearea profilurilor de utilizator, respectiv utilizarea modulelor cookie care nu sunt de ordin pur funcțional (art. 6 alin. 1 lit. a RGPD UE)

Pe site-ul nostru web folosim instrumentele și serviciile prezentate mai jos. Temeiul legal pentru utilizare este consimțământul dvs., pe care îl acordați prin bannerul de consimțământ afișat la prima vizită pe site-ul nostru web. Detaliile referitoare la instrumentele și serviciile utilizate sunt cuprinse în alineatele următoare.

Desigur, puteți revoca consimțământul în orice moment, fie prin ștergerea manuală sau cu ajutorul unui software adecvat a modulului cookie de înscriere (opt-in) din browserul dvs. de internet și apoi prin reîncărcarea paginii noastre de internet, fie făcând clic pe unul dintre linkurile de renunțare (opt-out) prezentate mai jos în descrierile instrumentelor individuale.

a) Utilizarea Facebook Custom Audiences („pixel de promovare pentru vizitatori“)

Acest site web folosește așa-numitul „pixel Facebook” al rețelei de socializare Facebook, rețea operată de Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda.

Temeiul juridic al prelucrării datelor îl constituie consimțământul dvs. în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD.

Pe de o parte, pixelul Facebook permite companiei Facebook să definească vizitatorii ofertei noastre online ca grup țintă pentru afișarea de reclame (așa-numitele „anunțuri Facebook”). În consecință, folosim pixelul Facebook pentru a afișa anunțurile Facebook plasate de compania noastră numai acelor utilizatori Facebook sau Instagram care au manifestat un interes față de oferta noastră online sau care au anumite caracteristici (de exemplu, sunt interesați de anumite subiecte sau produse determinate pe baza paginilor web vizitate de aceștia), pe care îi comunicăm Facebook (așa-numitul „public tradițional“).

Pixelul Facebook este integrat direct de Facebook atunci când accesați paginile noastre web și poate stoca un așa-numit cookie pe dispozitivul dvs. Dacă, în momentul accesării paginii noastre web sunteți deja conectat(ă) la Facebook sau dacă vă conectați ulterior la Facebook, vizitarea ofertei noastre online va fi înregistrată în profilul dvs. Aceste informații pot fi atribuite persoanei dvs. cu ajutorul altor informații pe care Facebook le-a stocat despre dvs., de exemplu în baza dreptului de proprietate asupra unui cont din rețeaua de socializare „Facebook“.

De asemenea, pixelul Facebook ne ajută să urmărim eficacitatea reclamelor Facebook, în scopuri statistice și de cercetare a pieței, permițându-ne să vedem dacă utilizatorii au fost redirecționați către pagina noastră web după ce au făcut clic pe o reclamă Facebook (așa-numita „conversie“).

Informațiile colectate prin intermediul pixelului, respectiv al modulului cookie pot fi, de asemenea, agregate de Facebook, iar informațiile agregate pot fi utilizate de Facebook în scopuri publicitare proprii, precum și în scopurile publicitare ale terților. De exemplu, Facebook poate deduce anumite interese din comportamentul dvs. de navigare pe acest site web și poate utiliza aceste informații și pentru promovarea ofertelor unor terți. De asemenea, Facebook poate asocia informațiile colectate prin pixel, respectiv prin cookie și cu alte informații colectate de Facebook despre dvs. prin intermediul altor pagini web și/sau în legătură cu utilizarea rețelei de socializare „Facebook“, în așa fel încât se poate stoca un profil despre dvs. în cadrul Facebook Ireland Limited. Acest profil poate fi utilizat în scopuri publicitare.

Pixelul Facebook permite, de asemenea, urmărirea comportamentului dvs. pe mai multe pagini după ce ați văzut sau ați făcut clic pe un anunț Facebook. Această procedură este utilizată pentru a evalua eficacitatea reclamelor Facebook în scopuri statistice și de cercetare a pieței și poate contribui la optimizarea măsurilor de publicitate viitoare.

De asemenea, atunci când utilizăm pixelul Facebook, folosim funcția suplimentară „comparație extinsă“, prin care datele pentru alcătuirea grupurilor țintă („Public tradițional“ sau „Public asemănător“) sunt transmise către Facebook în formă criptată.

Prelucrarea datelor de către Facebook se realizează în conformitate cu politica Facebook de utilizare a datelor: https://www.facebook.com/policy.

Informații specifice despre pixelul Facebook și modul în care funcționează acesta pot fi găsite aici: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Vă atragem atenția că datele dvs. cu caracter personal pot fi transmise către Statele Unite. Cu acest furnizor a fost încheiat contractul necesar de protecție a datelor.

b) Utilizarea Google Analytics

Acest site web utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda („Google”).

Google Analytics utilizează module cookie care permit o analiză a utilizării site-ului web de către dvs. Informațiile generate de modulul cookie cu privire la utilizarea acestui site web sunt de obicei transmise unui server Google din SUA și stocate acolo.

Cu toate acestea, prin activarea anonimizării IP pe acest site web, adresa dvs. IP va fi abreviată în prealabil de Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state membre ale Acordului privind Spațiul Economic European. Numai în cazuri excepționale adresa IP completă va fi transmisă către un server Google din SUA și abreviată acolo.

 

În numele operatorului acestui site web, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea site-ului web, pentru a întocmi rapoarte privind activitățile de pe site-ul web și pentru a furniza operatorului site-ului web alte servicii legate de utilizarea site-ului web și a internetului. Adresa IP transmisă de browserul dvs. în cadrul Google Analytics nu va fi fuzionată cu alte date Google.

 

Cu acest furnizor a fost încheiat contractul necesar de protecție a datelor.

Temeiul juridic pentru utilizarea Google Analytics este consimțământul dvs. informat, în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD UE.

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor vor fi șterse sau anonimizate după 38 luni.

Pentru mai multe informații despre condițiile de utilizare și protecția datelor, accesați

https://www.google.com/analytics/terms/de.html și

https://policies.google.com/?hl=ro

Puteți împiedica stocarea modulelor cookie configurând software-ul browserului în consecință; cu toate acestea, vă atragem atenția că, în acest caz, este posibil să nu puteți utiliza în întregime toate funcțiile acestui site web.

De asemenea, puteți preveni colectarea datelor generate de cookie și legate de utilizarea site-ului web de către dvs. (inclusiv adresa dvs. IP) și prelucrarea acestor date de către Google, prin descărcarea și instalarea insertului (pluginului) de browser disponibil la următorul link:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ro

Ca alternativă la programul de completare (add-on) pentru browser sau în cadrul browserelor de pe dispozitivele mobile, faceți clic pe următorul link pentru a împiedica Google Analytics să colecteze date în cadrul acestui site web în viitor:

Un modul cookie de renunțare (opt-out) va fi creat și stocat pe dispozitivul dvs. Dacă ștergeți modulele cookie, va trebui să faceți clic din nou pe acest link.

Vă atragem atenția că, pe acest site web, Google Analytics a fost extins cu codul „gat._anonymizeIp()” pentru a asigura colectarea anonimizată a adreselor IP (așa-numita mascare IP).

c) Utilizarea Google Ads și a remarketingului

Utilizăm serviciul de publicitate Google Ads (anterior Google AdWords) al Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda („Google”).

Prin categoriile active de rețele de afișare, cumpărături și căutare, se măsoară modul în care interacționați cu anunțurile publicitare plasate pe Google. În acest scop, atunci când faceți clic pe un anunț publicitar al nostru afișat de Google, în browserul dvs. se stochează un modul cookie. Acesta urmărește activitatea dvs. ulterioară cu privire la produsul promovat în anunț (urmărirea conversiilor). Aceste date ne permit să măsurăm eficacitatea campaniilor noastre publicitare.

Vă sunt colectate următoarele date: un ID unic, numărul/frecvența anunțurilor care vă sunt afișate(impresii de anunțuri) și acțiunile/clicurile pe care le efectuați.

În plus, în cadrul serviciului Google Ads, utilizăm funcția de remarketing. Cu ajutorul funcției de remarketing putem prezenta utilizatorilor site-ului nostru web reclame pe alte pagini web din rețeaua de publicitate Google (în Google Search sau pe YouTube, așa-numitele „anunțuri Google“ sau pe alte pagini web), în funcție de interesele lor. În acest scop, se analizează interacțiunile utilizatorilor cu site-ul nostru web, de pildă ce ofertă a stârnit interesul utilizatorului, pentru a le putea afișa utilizatorilor publicitate direcționată chiar și după vizitarea site-ului nostru, pe alte pagini. În acest scop, Google stochează un număr în browserele utilizatorilor care vizitează anumite servicii sau pagini web din rețeaua de afișare Google. Acest număr, denumit "cookie”, este utilizat pentru a înregistra vizitele acestor utilizatori. Acest număr este utilizat pentru a identifica în mod unic un browser web pe un anumit dispozitiv și nu pentru a identifica o persoană.

Google Tag Manager este folosit pentru administrarea și controlul diferitelor etichete. În acest scop, în browserul dvs. se creează un modul cookie. Managerul de etichete doar gestionează alte etichete și nu colectează el însuși date.

Utilizarea instrumentelor Google se bazează pe consimțământul dvs., în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. a RGPD UE. Vă puteți revoca consimțământul în orice moment făcând clic pe linkul https://adssettings.google.com. Revocarea se aplică numai dispozitivului și browserului web pe care modulul cookie a fost setat, vă rugăm să repetați procesul pe toate dispozitivele, dacă este necesar. Dacă ștergeți modulul cookie de renunțare, vi se va solicita din nou consimțământul pentru transmiterea datelor.

De asemenea, puteți configura în mod corespunzător browserul, pentru a suprima anunțurile unor furnizori terți. De asemenea, printr-un insert (plug-in) corespunzător pentru browserele web obișnuite, care trebuie descărcat și instalat de aici: https://support.google.com/ads/answer/7395996 puteți suprima permanent urmărirea Google.

Datele dvs. vor fi transmise către Google pentru evaluare. Dacă aveți un cont Google, Google poate, de asemenea, fuziona datele obținute din urmărire.

Informațiile generate de modulul cookie cu privire la utilizarea acestui site web sunt de obicei transmise unui server Google din SUA și stocate acolo. Cu acest furnizor a fost încheiat contractul necesar de protecție a datelor.

Datele obținute prin această procedură vor fi șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru scopurile noastre. În cazul nostru, acest lucru se întâmplă după 12 luni.

Pentru mai multe informații despre Google și despre politica de confidențialitate a Google, accesați:www.google.com/privacy/ads/

d) Utilizarea Google AdSense

Acest site web utilizează serviciul online Google AdSense al Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda („Google”).

Acest serviciu permite plasarea de conținut publicitar pe pagini terțe, prin afișarea pe pagini terțe a unor anunțuri publicitare care corespund conținutului respectivei pagini terțe. De asemenea, pe baza generării de profiluri de utilizator individuale, ni se creează posibilitatea de a aborda în mod direcționat utilizatorul paginii web, în funcție de interese.

Prin urmare, utilizând Google AdSense, putem afișa anunțuri personalizate pe site-ul nostru web.

Pentru executarea Google AdSense sunt utilizate module cookie care sunt stocate pe dispozitivul utilizatorului și prin intermediul cărora Google poate analiza utilizarea site-ului nostru de către vizitatori. De fiecare dată când vizitați site-ul nostru web sau subpaginile acestuia pe care este integrat Google AdSense, browserul de Internet al utilizatorului va transmite date personale, cum ar fi adresa IP, către Google. Acest lucru permite companiei Google, printre altele, să determine originea vizitatorilor și să stabilească, în baza acesteia, comisioanele datorate.

Pe lângă acestea, Google AdSense mai utilizează și așa-numiții pixeli de urmărire, adică grafice miniaturale încorporate în site-ul web, pentru a putea efectua analize ale fișierelor jurnal în scopul evaluării statistice. Pe baza acestor evaluări, Google poate stabili, de exemplu, dacă, când și pentru cât timp a fost deschisă o pagină web de către un utilizator sau pe ce linkuri a făcut clic utilizatorul. Acest lucru face posibilă, de asemenea, înțelegerea fluxului de vizitatori de pe site-ul nostru web.

Dacă modulul cookie Google AdSense este stocat pe dispozitivul dvs., datele dvs. personale, cum ar fi adresa IP și alte date necesare pentru înregistrarea și facturarea conținutului publicitar afișat, vor fi transmise către serverele Google situate în principal în SUA. În plus, Google poate transmite aceste date și către terți. Cu acest furnizor a fost încheiat contractul necesar de protecție a datelor.

Dacă aveți un cont Google, Google poate, de asemenea, fuziona datele obținute din urmărire.

Informații mai detaliate referitoare la prelucrarea datelor de către Google sunt disponibile la următorul link: https://www.google.ro/intl/ro/adsense/start/, declarația de confidențialitate a Google poate fi consultată la adresa: www.google.com/privacy/ads/.

Utilizarea instrumentelor Google se bazează pe consimțământul dvs., în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. a RGPD UE. Vă puteți revoca consimțământul în orice moment, făcând clic pe linkul https://adssettings.google.com. Revocarea se aplică numai dispozitivului și browserului web pe care modulul cookie a fost setat, vă rugăm să repetați procesul pe toate dispozitivele, dacă este necesar. Dacă ștergeți modulul cookie de renunțare, vi se va solicita din nou consimțământul pentru transmiterea datelor.

De asemenea, puteți configura în mod corespunzător browserul, pentru a suprima anunțurile unor furnizori terți. De asemenea, printr-un insert (plug-in) corespunzător pentru browserele web obișnuite, care trebuie descărcat și instalat de aici: https://support.google.com/ads/answer/7395996 puteți suprima permanent urmărirea Google.

17. Inserturi sociale ale rețelelor de socializare

În acest site web sunt încorporate diverse inserturi (pluginuri) ale rețelelor de socializare. Exemple în acest sens sunt butonul „Like" al Facebook sau butoanele „Share” ale diferitelor rețele.

Dacă utilizați una dintre componentele de social media încorporate, prin intermediul acesteia se stabilește o conexiune directă la rețeaua de socializare respectivă. Conținutul insertului este apoi transmis de respectiva rețea de socializare direct către browserul dvs. și integrat în pagina web de către acesta din urmă.

Pe site-ul nostru web, integrarea acestor inserturi se realizează de fiecare dată folosind așa-numita „soluție Shariff“, dezvoltată de revista de calculatoare c 't. Aceasta înseamnă:

Componentele obișnuite ale rețelelor de socializare transmit date ale utilizatorului la fiecare accesare a paginii, furnizând astfel rețelelor de socializare informații exacte despre comportamentul dvs. de navigare (urmărirea utilizatorilor). Pentru aceasta, nu este necesar să fiți conectat(ă) sau să fiți membru al rețelei.

Componentele de social media de la Shariff stabilesc contactul direct între rețeaua de socializare și vizitatorul site-ului web abia atunci când acesta din urmă face clic activ pe buton. Informații suplimentare pot fi găsite la www.heise.de.

Prin activarea butonului respectiv, vă declarați de acord cu colectarea și transmiterea datelor către respectiva rețea de socializare. Vă puteți revoca consimțământul în orice moment prin intermediul site-ului web al rețelei de socializare respective.

Prin activarea insertului, rețeaua de socializare respectivă este informată că ați accesat pagina corespunzătoare a site-ului nostru. Dacă sunteți conectat(ă) la rețeaua de socializare, ea poate atribui vizita contului dvs. de utilizator începând din acest moment, chiar dacă nu confirmați din nou butonul. Dacă interacționați cu inserturile, de exemplu apăsând din nou butonul „Like” sau lăsând un comentariu, informațiile corespunzătoare sunt transmise din browserul dvs. direct către rețeaua de socializare respectivă și stocate acolo.

Chiar dacă nu aveți un cont, rețeaua respectivă poate colecta date despre dvs., de pildă adresa IP.

 

Dacă nu doriți ca o rețea de socializare să colecteze date despre dvs. prin intermediul site-ului nostru web, trebuie să vă deconectați de la rețeaua respectivă înainte de a vizita site-ul nostru web. De asemenea, puteți de asemenea bloca colectarea prin instalarea unor programe de completare (add-on) pentru browserul dvs.

Vă atragem atenția că, în cazul utilizării componentele rețelelor de socializare, datele sunt de obicei transmise către SUA sau către alte țări din afara UE. Cu respectivii furnizori au fost încheiate contractele necesare de protecție a datelor.

a) Integrarea componentelor rețelei Twitter

Site-ul nostru web folosește componente (aici: „buton Twitter”) ale rețelei de socializare Twitter, rețea operată de Twitter International Company, The Academy, 42 Pearse Street, Dublin 2, Irlanda („Twitter“).

Dacă accesați o pagină a site-ului nostru web care conține un astfel de buton, browserul dvs. poate stabili o conexiune directă cu serverele Twitter atunci când butonul este activ. Conținutul butonului este apoi transmis de Twitter direct către browserul dvs. și integrat în pagina web de către acesta din urmă. În acest caz, nu avem nicio influență asupra cantității de date colectate de Twitter prin intermediul butonului, însă presupunem că adresa dvs. IP va fi inclusă.

Pentru mai multe informații despre scopul și amploarea colectării de date, despre prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor de către Twitter, precum și despre drepturile dvs. și setările posibile pentru protejarea confidențialității, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate a Twitter, disponibilă la următorul link: https://twitter.com/en/privacy 

b) Integrarea componentelor rețelei Instagram

Site-ul nostru web folosește componente (aici: „buton Insta”) ale rețelei de socializare Instagram, rețea operată de Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda („Facebook“).

Dacă accesați o pagină a site-ului nostru web care conține un astfel de buton, browserul dvs. poate stabili o conexiune directă cu serverele Facebook atunci când butonul este activ. Conținutul butonului este transmis de Facebook direct către browserul dvs. și integrat în pagina web de către acesta din urmă. În acest caz, nu avem nicio influență asupra cantității de date colectate de Facebook prin intermediul butonului, însă presupunem că adresa dvs. IP va fi inclusă.

Pentru mai multe informații despre scopul și amploarea colectării de date, despre prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor de către Facebook, precum și despre drepturile dvs. și setările posibile pentru protejarea confidențialității, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate a Facebook, disponibilă la următorul link: https://help.instagram.com/519522125107875.

c) Integrarea componentelor rețelei LinkedIn

Site-ul nostru web folosește componente (aici: „insert LinkedIn”) ale rețelei de socializare LinkedIn, rețea operată de LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda („LinkedIn“).

Dacă accesați o pagină a site-ului nostru web care conține un astfel de buton, browserul dvs. poate stabili o conexiune directă cu serverele LinkedIn atunci când butonul este activ. Conținutul butonului este transmis de LinkedIn direct către browserul dvs. și integrat în pagina web de către acesta din urmă. În acest caz, nu avem nicio influență asupra cantității de date colectate de LinkedIn prin intermediul butonului, însă presupunem că adresa dvs. IP va fi inclusă.

Pentru mai multe informații despre scopul și amploarea colectării de date, despre prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor de către LinkedIn, precum și despre drepturile dvs. și setările posibile pentru protejarea confidențialității, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate a LinkedIn, disponibilă la următorul link: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy.

Prin intermediul linkului https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls vă puteți dezabona de la utilizarea datelor dvs. în scopuri publicitare și pentru alte servicii LinkedIn.

d) Integrarea componentelor rețelei Pinterest

Site-ul nostru web folosește componente (aici: „insert Pinterest“) ale rețelei de socializare Pinterest, rețea operată de Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlanda („Pinterest“).

Dacă accesați o pagină a site-ului nostru web care conține un astfel de buton, browserul dvs. poate stabili o conexiune directă cu serverele Pinterest atunci când butonul este activ. Conținutul butonului este transmis de Pinterest direct către browserul dvs. și integrat în pagina web de către acesta din urmă. În acest caz, nu avem nicio influență asupra cantității de date colectate de Pinterest prin intermediul butonului, însă presupunem că adresa dvs. IP va fi inclusă.

Pentru mai multe informații despre scopul și amploarea colectării de date, despre prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor de către Pinterest, precum și despre drepturile dvs. și setările posibile pentru protejarea confidențialității, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate a Pinterest, disponibilă la următorul link: https://www.pinterest.de/_/_/policy/privacy-policy/.

e) Integrarea componentelor rețelei Xing

Site-ul nostru web folosește componente (aici: „insert Xing“) ale rețelei sociale Xing, rețea operată de New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Germania („Xing“).

Dacă accesați o pagină a site-ului nostru web care conține un astfel de buton, browserul dvs. poate stabili o conexiune directă cu serverele Xing atunci când butonul este activ. Conținutul butonului este transmis de Xing direct către browserul dvs. și integrat în pagina web de către acesta din urmă. În acest caz, nu avem nicio influență asupra cantității de date colectate de Xing prin intermediul butonului, însă presupunem că adresa dvs. IP va fi inclusă.

Pentru scopul și amploarea colectării datelor și prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor de către Xing, precum și pentru drepturile dvs. și setările posibile pentru protejarea confidențialității, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate a Xing, disponibilă la următorul link: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung?sc_o=navigation_footer

f) Integrarea componentelor portalului video YouTube

Site-ul nostru web folosește componente (aici: „insert YouTube) ale portalului video YouTube, portal operat de Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda („Google“).

Dacă accesați o pagină a site-ului nostru web care conține un astfel de insert, browserul dvs. poate stabili o conexiune directă cu serverele Google atunci când insertul este activ. Videoclipul accesat este transmis de Google direct către browserul dvs. și integrat în pagina web de către acesta din urmă. De asemenea, serverul YouTube va fi informat pe care dintre paginile noastre le-ați accesat.

Pentru mai multe informații despre scopul și amploarea colectării de date, despre prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor de către Google, precum și despre drepturile dvs. și setările posibile pentru protejarea confidențialității, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate a Google, disponibilă la următorul link: https://www.google.ro/intl/ro/policies/privacy.

g) Integrarea componentelor portalului video Vimeo

Site-ul nostru web folosește componente (aici: „insert Vimeo“) ale portalului video Vimeo, portal operat de Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, SUA („Vimeo“).

Dacă accesați o pagină a site-ului nostru web care conține un astfel de insert, browserul dvs. poate stabili o conexiune directă cu serverele Vimeo atunci când insertul este activ. Videoclipul accesat este transmis de Vimeo direct către browserul dvs. și integrat în pagina web de către acesta din urmă. În plus, serverul Vimeo va fi informat pe care dintre paginile noastre le-ați accesat.

Informații suplimentare despre scopul și amploarea colectării de date, precum și despre prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor de către Vimeo pot fi găsite în politica de confidențialitate a Vimeo la adresa https://vimeo.com/privacy Setările posibile pentru protejarea confidențialității pot fi efectuate prin intermediul următorului link: https://vimeo.com/cookie_policy.  

18. Imagini încorporate

Site-ul nostru web include imagini ale Getty Images International, 1st Floor, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Irlanda.

Încorporarea conținutului vizual Getty Images are loc prin integrarea în propria pagină web a unui așa-numit cod de încorporare (cod HTML). Acest cod de încorporare asigură încărcarea concomitentă a paginii web și a conținutului terț dorit de pe un server extern și afișarea lor utilizatorului de pe pagina vizitată. Prin urmare, acest conținut terț este încărcat imediat în momentul accesării paginii web proprii.

 

Pentru ca serverul extern să poată livra utilizatorului conținutul solicitat, acestuia trebuie să i se comunice adresa IP a utilizatorului respectiv, în așa fel încât operatorul serverului extern să o poată colecta și, dacă este necesar, să o poată utiliza în scopuri proprii. De asemenea, Getty Images poate colecta date suplimentare, cum ar fi pagina de la care a venit solicitarea, tipul de browser utilizat sau limba browserului.

Vă atragem atenția că grupul uvex nu are nicio influență asupra datelor pe care Getty Images le colectează în plus față de adresa IP și nici asupra scopurilor în care sunt utilizate aceste date.

Informații detaliate despre încorporarea imaginilor prin Getty Images găsiți pe pagina webhttps://www.gettyimages.de/resources/embed; informații despre datele colectate de Getty Images și utilizarea acestora pot fi găsite în politica de confidențialitate a Getty Images, care poate fi vizualizată la următoarea adresă: https://www.gettyimages.de/company/privacy-policy.

19. Fonturi web

În scopul reprezentării uniforme a fonturilor, site-ul nostru utilizează așa-numitele fonturi web, adică fonturi care sunt încărcate dintr-o sursă externă în momentul accesării paginii de către browser și memorate în cache-ul browserului. Acest lucru asigură afișarea uniformă și lizibilă a site-ului nostru web pe toate dispozitivele, indiferent de browserul utilizat.

Furnizorul fonturilor web utilizate aici este Monotype GmbH, Werner-Reimers-Straße 2-4, 61352 Bad Homburg (Monotype), în calitate de operator al paginii www.fonts.com.

Pentru a putea încărca și afișa fonturile web, browserul respectiv trebuie să stabilească o conexiune cu serverele fonts.com. Astfel, furnizorul este înștiințat că site-ul nostru a fost accesat prin intermediul adresei IP a browserului dvs.

Temeiul juridic pentru utilizarea fonturilor web este art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD UE (interes legitim).

Dacă browserul dvs. nu acceptă afișarea fonturilor web, vor fi utilizate în schimb fonturile standard ale dispozitivului dvs., ceea ce poate duce la o deteriorare a calității afișării.

Pe site-ul său web, Monotype a publicat informații suplimentare privind prelucrarea datelor de către fonts.com: www.fonts.com/info/legal și www.fonts.com/info/legal/privacy 

Vă atragem atenția că nu avem nicio influență asupra eventualității sau modului în care fonts.com utilizează datele dvs. în scopuri proprii.

 

20. Linkuri pentru rețelele de socializare

Pe site-ul nostru găsiți linkuri către serviciile de social media ale Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest și Instagram. Puteți recunoaște linkurile către paginile de internet ale rețelelor de socializare prin logoul companiei respective. Dacă urmați aceste linkuri, veți ajunge la paginile corporative ale grupului uvex de pe respectivele rețele sociale. Făcând clic pe un link către un serviciu de social media se stabilește o conexiune cu serverele respectivului serviciu de social media. Ca urmare, serverelor serviciului de social media li se comunică faptul că ați vizitat pagina noastră web. De asemenea, furnizorului serviciului de social media îi vor fi transmise date suplimentare. Acestea sunt, de exemplu:

 • Adresa paginii web pe care se află linkul activat
 • Data și ora accesării paginii web, respectiv a activării linkului
 • Informații despre browserul și sistemul de operare utilizate
 • Adresa IP

 

Dacă sunteți deja conectat(ă) la serviciul de social media corespunzător în momentul activării linkului, furnizorul serviciului de social media poate fi capabil să determine, din datele transmise, numele dvs. de utilizator și, eventual, chiar numele dvs. real și să asocieze aceste informații contului dvs. personal de utilizator din cadrul serviciului de social media. Puteți exclude această posibilitate de asociere cu contul dvs. personal de utilizator deconectându-vă în prealabil din contul dvs. de utilizator.

 

Serverele serviciilor de social media se află în SUA și în alte țări din afara Uniunii Europene. Prin urmare, datele pot fi prelucrate de furnizorul serviciului de social media și în țări din afara Uniunii Europene. Vă rugăm să rețineți că firmele din aceste țări fac obiectul unei legislații privind protecția datelor care, în general, nu protejează datele cu caracter personal în aceeași măsură ca în statele membre ale Uniunii Europene.

De asemenea, vă rugăm să rețineți că nu avem nicio influență asupra amplorii, naturii și scopului prelucrării datelor de către furnizorul serviciului de social media. Informații suplimentare privind utilizarea datelor dvs. de către serviciile de social media integrate pe site-ul nostru pot fi găsite în politicile de confidențialitate ale respectivelor servicii de social media.

21. Linkuri către alți furnizori

Site-ul nostru web conține, de asemenea, linkuri - ușor de recunoscut - către site-urile web ale altor companii. În măsura în care există linkuri către paginile web ale altor furnizori, nu avem nicio influență asupra conținutului acestora. Prin urmare, nu oferim nicio garanție și nu ne asumăm nicio răspundere pentru acest conținut. Responsabilitatea pentru conținutul acestor pagini revine întotdeauna respectivului furnizor sau operator al paginilor.

La momentul conectării cu ele prin linkuri, paginile conectate au fost verificate cu privire la eventuale încălcări ale legii și aparente atingeri aduse normelor în vigoare, însă nu s-a constatat existența vreunui conținut ilegal. Cu toate acestea, impunerea unui control permanent al conținutului paginilor conectate prin linkuri nu este rezonabilă în lipsa unor dovezi concrete ale unei încălcări. În condițiile în care devin cunoscute eventuale încălcări ale legii, linkurile respective vor fi eliminate imediat.

22. Oferte online pentru copii

Persoanele sub 16 ani nu pot să ne transmită date cu caracter personal sau să depună o declarație de consimțământ fără acordul părinților sau al tutorilor legali. Încurajăm părinții și tutorii legali să ia parte în mod activ la activitățile și interesele online ale copiilor lor.

23. Declarație de confidențialitate / Informații privind protecția datelor în rețelele sociale

Grupul uvex este prezent cu pagini în rețelele de socializare - în cazul de față pe Facebook, Instagram, YouTube, Xing, Pinterest și LinkedIn. În măsura în care deținem controlul asupra prelucrării datelor dvs., ne asigurăm că sunt respectate reglementările aplicabile privind protecția datelor.

Mai jos găsiți cele mai importante informații despre legislația privind protecția datelor, cu referire la prezența noastră online.

a) Numele și adresa operatorilor

În afară de grupul uvex, responsabile pentru prezența online a companiei în sensul Regulamentului general al UE privind protecția datelor (RGPD UE) și al altor reglementări privind protecția datelor mai sunt

 • Facebook:
  Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda
 • Instagram:
  Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda
 • YouTube:
  Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda
 • Xing:
  New York SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Germania
 • Pinterest:
  Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlanda
 • LinkedIn:
  LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda

Cu toate acestea, dvs. utilizați aceste platforme și funcțiile lor pe propria răspundere. Acest lucru este valabil în special pentru utilizarea funcțiilor interactive (de exemplu, comentarea, partajarea, evaluarea).

De asemenea, vă atragem atenția asupra faptului că datele dumneavoastră pot fi prelucrate în afara teritoriului Uniunii Europene. Cu toți furnizorii au fost încheiate contractele necesare de protecție a datelor.

b) Scop și temei juridic

Întreținem pagini pentru fani în scopul comunicării cu vizitatorii acestor pagini și pentru a-i informa pe această cale despre ofertele noastre.

De asemenea, colectăm date în scopuri statistice, pentru a putea dezvolta și optimiza în continuare conținutul și pentru a crește atractivitatea ofertei noastre. Datele necesare pentru aceasta (de exemplu, numărul total de vizualizări ale unei pagini, activitățile de pe pagini și datele furnizate de vizitatori, interacțiunile) sunt prelucrate de rețelele sociale și puse la dispoziția noastră. Nu avem nicio influență asupra generării și prezentării.

De asemenea, datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de furnizorii de rețele de socializare, dar și de grupul uvex, în scopuri de cercetare a pieței și de publicitate. Astfel, este posibilă, de exemplu, crearea unor profiluri de utilizator pe baza comportamentului dvs. de utilizare și a intereselor care derivă din ele. Acest lucru permite, printre altele, afișarea de anunțuri publicitare care corespund intereselor dvs., în interiorul și în afara platformelor. În acest scop, se stochează de regulă module cookie pe computerul dvs. Independent de aceasta, este posibilă stocarea în profilurile dvs. de utilizatori și a datelor care nu au fost colectate în mod direct de pe dispozitivele dvs. Stocarea și analiza au loc și între mai multe dispozitive; acest lucru se aplică în special, dar nu exclusiv, dacă sunteți înregistrat(ă) ca membru și autentificat(ă) pe respectivele platforme.

În afară de acestea, nu colectăm și nu prelucrăm date cu caracter personal.

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către grupul uvex se efectuează în baza intereselor noastre legitime de informare și comunicare eficace, în conformitate cu art. 6 alin. 1 propoziția 1 lit. f din RGPD UE.

Dacă vi se solicită consimțământul pentru prelucrarea datelor, adică dacă vă declarați de acord prin confirmarea unui buton sau printr-o acțiune similară (înscriere/opt-in), temeiul juridic pentru prelucrare este art. 6 alin. 1 propoziția 1 lit. a., art. 7 din RGPD UE.

 

c) Drepturile dvs. / Posibilitatea de a vă opune

Dacă sunteți membru al unei rețele sociale și nu doriți ca rețeaua respectivă să colecteze date despre dvs. prin intermediul paginilor noastre de internet și să le conecteze la datele dvs. de membru în rețeaua respectivă, trebuie

 • să vă deconectați din rețeaua respectivă înaintea accesării paginii noastre pentru fani,
 • să ștergeți modulele cookie prezente pe dispozitiv și
 • să închideți browserul și să-l reporniți.

Cu toate acestea, după ce vă autentificați din nou, veți putea fi iarăși recunoscut(ă) ca utilizator specific al rețelei.

Pentru o descriere detaliată a prelucrărilor și a posibilităților de a vă opune (renunțare/opt-out), facem trimitere la următoarele informații aferente, disponibile prin linkuri:

 • Facebook:

Politica de confidențialitate: https://www.facebook.com/about/privacy/

Renunțare (opt-out): https://www.facebook.com/settings?tab=ads și http://www.youronlinechoices.com

 • Instagram:

Politica de confidențialitate: https://help.instagram.com/519522125107875

Renunțare (opt-out): https://thenai.org/opt-out și https://www.youronlinechoices.com

 • YouTube:

Politica de confidențialitate: https://policies.google.com/privacy

Renunțare (opt-out): https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ro și https://www.youronlinechoices.com

 • Xing:

Politica de confidențialitate: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Renunțare (opt-out): http://www.youronlinechoices.com

 • Pinterest:

Politica de confidențialitate: https://policy.pinterest.com/ro/privacy-policy

Renunțare (opt-out): https://help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data

 • LinkedIn:

Politica de confidențialitate: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Renunțare (opt-out): https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy și  https://www.youronlinechoices.com

Per ansamblu, dispuneți de următoarele drepturi în ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal:

dreptul la informare; dreptul la rectificare; dreptul la ștergere; dreptul la restricționarea prelucrării; dreptul la opoziție; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul de a depune o plângere cu privire la prelucrarea ilegală a datelor dvs. cu caracter personal la autoritatea competentă pentru protecția datelor.

Cu toate acestea, întrucât grupul uvex nu are acces deplin la datele dvs. cu caracter personal, pentru afirmarea drepturilor dvs. trebuie să vă adresați direct furnizorilor de rețele de socializare, deoarece acestea au acces la datele cu caracter personal ale utilizatorilor lor, putând astfel lua măsurile adecvate și furniza informații.

 

d)

Dacă totuși aveți nevoie de ajutor, vom încerca, desigur, să vă oferim sprijinul nostru.

Vă rugăm să contactați responsabilul cu protecția datelor indicat mai sus. Notă privind drepturile de autor și drepturile de autor aferente operelor de artă

Dacă doriți să publicați fotografii, texte, planuri, videoclipuri, muzică etc. pe paginile noastre de pe internet, trebuie să știți că acest lucru poate presupune cedarea tuturor drepturilor de utilizare în favoarea rețelei respective, ceea ce ar putea avea urmări juridice pentru dvs. dacă nu sunteți autorul sau titularul drepturilor de autor.