Standarde şi directive

Desigur, produsele noastre respectă toate standardele şi normele necesare în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/425 privind echipamentele individuale de protecţie (EIP) – şi nu ne oprim aici: întotdeauna avem aşteptări puţin mai mari de la produsele noastre. Pentru a oferi securitatea suplimentară pe care clienţii noştri – pe bună dreptate – o aşteaptă de la produsele noastre.

DIN EN 166 – Protecţie individuală a ochilor

Standardul european DIN EN 166 descrie toate cerinţele privind protecţia individuală a ochilor în general. Ochelarii de protecţie în conformitate cu DIN EN 166 constă dintr-un cadru de ochelari şi lentile, care, în conformitate cu standardele următoarele, sunt împărţite în lentile de protecţie şi lentile cu efect de filtrare.

Marcaje în conformitate cu DIN EN 166

Informaţiile tehnice privind lentilele ochelarilor de protecţie sunt furnizate în conformitate cu EN 166 în următoarea ordine:

 • clasa de protecţie (numai cele cu filtru)
 • cod de identificare a producătorului
 • clasa optică (cu excepţia lentilelor suplimentare)
 • marcaj de certificare (dacă se aplică)
 • simbol pentru rezistenţa mecanică
 • simbol pentru neaderenţa metalului topit

DIN EN 169 – Filtre pentru sudură şi tehnici conexe

În ceea ce priveşte cerinţele speciale ale produsului pentru protecţia ochilor, standardul EN 169 defineşte nivelurile de protecţie şi cerinţele de transmisie pentru filtrele de lentile destinate protecţiei angajaţilor în următoarele situaţii:

 • tăiere cu flacără uşoară
 • sudură tare
 • sudură
 • tăiere cu arc electric
 • tăiere cu plasmă

Marcaj şi niveluri de protecţie a filtrelor de protecţie pentru sudură conform standardului EN 169

Filtrele de protecţie pentru sudură trebuie marcate permanent pe margine. Primul număr se referă la clasa de protecţie a ochelarilor de protecţie. În funcţie de procedură, sunt necesare niveluri de protecţie mai ridicate pentru curenţi cu intensitate mai mare, conform EN 169. 

DIN EN 170 – Filtre pentru ultraviolete

În standardele pentru cerinţele speciale ale produsului, standardul DIN EN 170 defineşte nivelurile de protecţie şi cerinţele de transmisie pentru filtrele pentru ultraviolete. Datorită expunerii prea lungi la lumină ultravioletă a cristalinului, acesta îşi poate pierde transparenţa, ceea ce poate duce la afectarea vederii sau la pierderea vederii. Lentilele de ochelari de protecţie în conformitate cu EN 170 îndeplinesc, prin urmare, cerinţele de performanţă şi protejează ochii de radiaţiile ultraviolete în timpul desfăşurării de activităţi periculoase.

Spre deosebire de filtrul de protecţie pentru sudură în conformitate cu EN 169, filtrele de protecţie UV nu sunt potrivite pentru observarea directă sau indirectă a unui arc. 

DIN EN 172 – Filtre de protecţie solară pentru utilizare industrială

În conformitate cu standardele speciale de protecţie individuală a ochilor, DIN EN 172 descrie cerinţele pentru proprietăţile fizice ale filtrelor utilizate pentru a reduce radiaţiile solare la utilizarea în medii industriale. Aceste proprietăţi includ, de exemplu, caracteristicile mecanice şi optice şi cerinţele filtrelor de protecţie solară.

Pentru utilizarea filtrelor de protecţie solară în medii industriale, trebuie respectate şi cerinţele generale privind protecţia individuală a ochilor în conformitate cu DIN EN 166. În funcţie de domeniul de utilizare, filtrul de protecţie solară în conformitate cu DIN EN 172 poate fi utilizat fie ca filtru integrat în ochelari, fie ca filtru separat.

Datorită tehnologiilor inovatoare, filtrele de protecţie solară uvex în conformitate cu DIN EN 172 asigură o percepţie perfectă a culorilor în combinaţie cu protecţie optimă.