Lucrăm în mod sustenabil

Protejarea oamenilor – mai presus de toate, uvex vrea să facă acest lucru în mod sustenabil. În calitate de producător cu un nivel ridicat de expertiză internă în domeniul producţiei, avem o influenţă asupra unei mari părţi a lanţului valoric. Folosim această influenţă pentru a ne atinge obiectivele de sustenabilitate în domeniile ecologie, economie, condiţii de muncă şi drepturile omului, angajaţi şi societate şi produs. Începând cu exerciţiul financiar 2017/2018, uvex group şi-a publicat raportul de sustenabilitate într-o versiune online, în conformitate cu cerinţele indicelui de conţinut GRI.

Versiune completă la uvex-group.de Detalii privind indicele GRI


Obiectivele noastre de sustenabilitate

Sustenabilitate economică
 • Internaţionalizarea domeniilor de activitate
 • Extinderea poziţiei pe piaţă în SUA
 • Extinderea şi modernizarea propriilor unităţi de producţie ale uvex
 • diverse iniţiative de digitalizare pentru a asigura viitorul uvex group
Sustenabilitate ecologică
 • Reducerea consumului de energie ca parte a măsurilor legate de EN ISO 50001 cu 6,5% până la sfârşitul exerciţiului financiar 2019/20 în ceea ce priveşte indicatorii energetici (baza: exerciţiul financiar 2016/17)
 • Achiziţionarea de energie electrică şi gaze neutre din punct de vedere al emisiilor de CO2 în cadrul achiziţiilor de energie
 • Alternative pentru procesele de producţie mari consumatoare de energie
 • Optimizarea proceselor în cadrul producţiei
Sustenabilitate în ceea ce priveşte condiţiile de muncă, drepturile omului, angajaţii şi societatea
 • Monitorizarea continuă a furnizorilor pentru a asigura respectarea deplină a standardelor sociale prin intermediul auditurilor
 • Extinderea brandului de angajator al uvex group: recrutarea şi păstrarea pe termen lung a angajaţilor - în special pentru grupurile ţintă cu posturi pentru care se găsesc greu candidaţi, creşterea vizibilităţii şi a imaginii uvex group, motivarea şi păstrarea angajaţilor interni, întinerirea uvex group în calitate de angajator
 • Dezvoltarea în continuare a instrumentelor digitale, cum ar fi e-learning
 • Utilizarea sporită a reţelelor sociale pentru păstrarea şi recrutarea angajaţilor
 • Continuarea pe termen lung a activităţii Fundaţiei Rainer Winter de către familia antreprenorială

Michael Winter, Partener Executiv uvex group

„De peste 90 de ani, producem şi comercializăm produse de înaltă calitate pentru protecţia persoanelor la sport, în timpul liber şi la muncă. Iar cine doreşte să protejeze oamenii, trebuie să îşi asume responsabilitatea. Tocmai din această misiune derivă obligaţia de a acţiona în mod sustenabil şi responsabil din punct de vedere social.”

Vizionaţi interviul