Lucrăm în mod ecologic

Oricine doreşte să protejeze oamenii are, de asemenea, o responsabilitate faţă de mediu. Luăm această responsabilitate foarte în serios – şi contribuim în mod voluntar la protecţia mediului, depăşind cerinţele legale impuse.

Ne asumăm responsabilitatea

Protecţia mediului începe la noi în procesul de dezvoltare – şi nu se opreşte la produsul finit: fiecare angajat de la uvex se străduieşte să utilizeze resursele în mod responsabil în fiecare zi. Conceptul de mediu face parte integrantă din munca noastră de zi cu zi şi din toate procesele noastre operaţionale. 

Performanţa companiei noastre este esenţială pentru a ne consolida poziţia competitivă, dar nu trebuie să fie niciodată în detrimentul oamenilor şi al mediului. Prin urmare, protecţia mediului este pentru uvex un subiect complet integrat – pentru care fiecare angajat îşi asumă responsabilitatea:

 • Oferim cursuri de calificare angajaţilor noştri şi îi motivăm să acţioneze într-un mod dedicat, competent şi ecologic.
 • Luăm măsuri de precauţie pentru a minimiza impactul operaţiunilor noastre asupra mediului şi pentru a face mediul de lucru un loc sigur pentru angajaţii noştri.
 • Luăm în considerare utilizarea economică a resurselor, începând cu dezvoltarea produselor, precum şi în toate etapele ulterioare de implementare, cum ar fi producţia, depozitarea şi transportul.
O prezentare generală a principiilor şi măsurilor noastre concrete de protecţie a mediului
 • Produsele, procesele de producţie şi unităţile de producţie ale uvex sunt concepute pentru a avea cel mai mic impact posibil asupra mediului.
 • uvex ia măsuri de precauţie prin luarea în considerare a impactului noilor procese şi produse asupra mediului într-un stadiu incipient de dezvoltare.
 • Materiile prime şi energia sunt utilizate cât mai economic posibil, iar reziduurile sunt reutilizate prin reciclare internă. Cantitatea de poluanţi trebuie redusă cât mai mult posibil. Acest lucru se realizează fie prin trecerea la metode mai adecvate, fie prin optimizarea ecologică a metodelor existente.
 • Procesele noastre de producţie, aprovizionare şi eliminare sunt examinate în mod regulat în ceea ce priveşte impactul lor asupra mediului.
 • Măsurile de protecţie a mediului la uvex sunt revizuite în ceea ce priveşte punerea lor în aplicare şi eficacitatea lor în cadrul unor audituri.
 • Evitarea emisiilor reprezintă o prioritate pentru uvex. uvex utilizează tehnici, metode de măsurare şi analize avansate pentru a curăţa aerul evacuat şi apa reziduală, pentru a preveni şi elimina deşeurile şi pentru a reduce emisiile de zgomot.
 • Poluarea cu substanţe nocive şi poluarea fonică la locul de muncă sunt monitorizate de un serviciu de măsurare intern.
 • uvex oferă stimulente pentru angajaţii săi care propun îmbunătăţiri în domeniul protecţiei mediului.
 • uvex îşi obligă furnizorii să îşi desfăşoare procesele de producţie în mod ecologic şi cu utilizarea sustenabilă a resurselor, cu scopul de a asigura faptul că activităţile noastre nu au un impact negativ de durată asupra mediului în care acţionăm. Acest lucru este verificat în mod regulat prin audituri.
 • uvex îşi informează clienţii şi consumatorii cu privire la caracteristicile produselor sale şi la condiţiile sigure şi ecologice în care sunt transportate, manipulate şi eliminate. Produsele uvex trebuie să fie sigure pentru consumator şi să poată fi utilizate fără a avea un impact negativ asupra mediului.
 • uvex colaborează în domeniul protecţiei mediului îndeaproape cu autorităţile şi instituţiile publice pe o bază de încredere.
Materiale de descărcat legate de subiect

Proiecte de mediu actuale la unităţile noastre de producţie

uvex safety textiles (Ellefeld)

Noua tehnologie de tăiere

La locaţia Ellefeld, anul trecut au fost puse în funcţiune un tăietor de ultimă generaţie şi o maşină automată de poziţionare cu două benzi transportoare de douăzeci de metri lungime. Prin această măsură şi o optimizare a poziţiei în CAD, ţesătura este utilizată mult mai eficient. Tăietorul nu necesită nicio distanţă între părţile tăiate (zero milimetri), optimizarea poziţiei intercalează piesele tăiate în mod optim pentru a avea cât mai puţine deşeuri de ţesătură posibile la lucrul cu materialele pentru echipamente individuale de protecţie şi îmbrăcăminte de lucru. Benzile transportoare lungi măresc şi mai mult eficienţa. Prin tehnologia de tăiere de ultimă generaţie care este utilizată în Ellefeld din octombrie 2017 se economisesc zeci de mii de metri de material pe an, cantitate care nici nu mai trebuie să fie produsă (şi achiziţionată). În consecinţă, este evitată producţia de ţesături care ar fi devenit în trecut deşeuri. Raportul de sustenabilitate este acum îmbunătăţit în mod semnificativ. În plus, după operaţiunea de tăiere sunt trimise numai părţile tăiate (fără deşeuri), iar emisiile suplimentare de CO2 sunt eliminate în timpul transportului. De asemenea, această măsură va transfera locuri de muncă înapoi la unitatea de producţie din Germania.

uvex Arbeitsschutz (Fürth)

Linia centrală Optidur este înlocuită de celule de inundare inovatoare

Înlocuirea treptată a liniei centrale Optidur pentru acoperirea lentilelor de ochelari cu celule de inundare inovatoare poate economisi energie şi lac, obţinând în acelaşi timp performanţe mai bune în procesul de acoperire. Datorită timpilor mai scurţi de pregătire, este posibilă o schimbare mai rapidă între diferite modele şi sisteme de aplicare. În acelaşi timp, calitatea realizabilă a straturilor de acoperire creşte semnificativ. În plus, consumul de energie al noilor celule de inundare este mai mic decât la linia Optidur, dar producţia este mai bună şi variabilitatea mai mare. Ca urmare, se pot economisi anual aproape 44.000 kWh de energie, ceea ce corespunde cu echivalentul consumului mediu anual a unsprezece gospodării cu 4 de persoane. Utilizarea solvenţilor este, de asemenea, redusă: în ultimul an financiar, aproape s-au economisit aproape 5 tone de solvenţi.

Sistem de management de mediu în conformitate cu DIN EN ISO 140001

Odată cu introducerea sistemului de management de mediu în conformitate cu DIN EN ISO 14001, uvex group contribuie în continuare la reducerea impactului operaţiunilor sale de producţie asupra mediului. Prin stabilirea acestui obiectiv ecologic, gradul de conştientizare privind protecţia mediului în grupul de companii este mărit şi mai mult.

uvex safety Cagi (Ceva)

Unitatea de producţie pentru încălţăminte de protecţie din Ceva, Italia a fost un pionier care, prin structura optimă a proceselor, a servit drept model care a fost implementat succesiv în întregul uvex safety group. Ca parte a certificării, la faţa locului a fost pus în aplicare un sistem complex de gestionare a deşeurilor, care îmbunătăţeşte şi mai mult eliminarea eficientă şi ecologică a deşeurilor. Printre altele, a fost finalizat cu succes un proiect privind reciclarea reziduurilor de poliuretan, prin care părţile decupate neutilizate din producţia de tălpi sunt prelucrate împreună cu partenerii externi şi reutilizate ca materie primă în producţie, reducând, astfel, utilizarea de noi materii prime. În acest caz, s-a obţine o cotă de reciclare de 35%. În cazul unui incident care implică scurgeri de substanţe chimice, sistemul complex de management al riscurilor ca parte a sistemului de management de mediu a împiedicat efectele dăunătoare asupra mediului. Din cauza unei supape neetanşe la o maşină de producţie, la un sfârşit de săptămână au existat scurgeri de izocianat dintr-un rezervor. O alarmă emisă de senzorul de nivel a permis luarea de măsuri rapide şi activarea echipei de gestionare a situaţiilor de urgenţă, care, în cooperare cu specialiştii, au împiedicat deversarea substanţelor chimice în mediu. O revizuire cuprinzătoare a incidentului şi definirea măsurilor au asigurat faptul că un astfel de eveniment nu va mai avea loc în viitor.

uvex safety gloves (Lüneburg)

O altă locaţie care a fost certificată cu succes în conformitate cu DIN EN ISO 14001:2015 în ultimul an financiar este unitatea de dezvoltare, producţie şi comercializare de mănuşi de protecţie din Lüneburg. Atingerea conformităţii complete cu standardele în termen de 9 luni a fost posibilă datorită angajamentului ridicat al echipei de mediu.

Noul Regulament privind deşeurile industriale (GewAbfV) a intrat în vigoare la 1 august 2017. Prin acest amendament, legiuitorul îşi propune, printre altele, colectarea separată a deşeurilor care pot fi valorificate ca materiale pentru a consolida reciclarea. Acest lucru duce la extinderea obligaţiilor de colectare separată şi documentare pentru unitatea uvex safety gloves. Cu noul sistem complex de gestionare a deşeurilor, eliminarea tuturor fracţiunilor de deşeuri a fost îmbunătăţită în mod semnificativ. Prin urmare, întregul lanţ de eliminare este mai transparent şi respectă pe deplin cerinţele legale ale noului GewAbfV. De asemenea, o analiză a stării curente a identificat un mare potenţial de optimizare a rentabilităţii, măsuri în acest sens fiind deja parţial implementate. În prezent, sunt diferenţiate peste 40 de fracţiuni diferite de deşeuri, care pot fi reciclate fiecare separat datorită purităţii materialului şi care fac posibilă o eliminarea ecologică şi eficientă a deşeurilor. Rata de colectare separată a deşeurilor este >98%.

Prin trecerea unui uscător din procesul de producţie de la funcţionare electrică la funcţionare pe gaz, la producţia de mănuşi de protecţie cu aceeaşi performanţă de uscare s-a economisit în mod semnificativ energie şi, prin urmare, emisii de CO2, reducând efectele negative asupra mediului. De asemenea, prin extinderea capacităţii unei instalaţii de producţie pentru acoperirea mănuşilor de protecţie, necesarul de energie pentru fiecare pereche de mănuşi produsă a fost redus cu 50%.

uvex Arbeitsschutz (Fürth)

Ca măsură de pregătire pentru introducerea DIN EN ISO 14001 la sediul principal din Fürth, în anul financiar 2017/18 s-a început construirea unui nou centru de reciclare, care îndeplineşte cele mai recente standarde şi cerinţe. În viitor, toată activitatea de gestionare a deşeurilor din întreaga locaţie va fi efectuată acolo. În viitor, diferitele fracţiuni de deşeuri vor fi colectate într-un mod prin care se economiseşte spaţiul, ceea ce reduce semnificativ numărul de colectări şi, astfel, şi emisiile poluante ale companiei de eliminare a deşeurilor. Distribuţia optimă a diferitelor fracţiuni poate să asigure în continuare eliminarea eficientă şi ecologică a deşeurilor.